Audyt energetyczny w przemyśle

» szkolenia «   » legislacja «   » dofinansowanie « KATEGORIE

» rok 2015;Konkursy NFOŚiGW na dofinansowanie audytów zostały zakończone. Fundusz zamierza w przyszłości skoncentrować się na finansowaniu wdrożeń, dlatego pozyskanie środków na sam audyt może być utrudnione. Jest to także efektem planowanych rozwiązań prawnych, które nakładają na duże przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzania okresowych audytów efektywności energetycznej nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Aktualności na tej stronie będą odtąd publikowane sporadycznie - będzie ona stanowić zasób archiwalny. Wszystkich zainteresowanych aktualnosciami z rynku efektywności energetycznej zapraszam do śledzenia wpisów na stronach:

» 20-11-2014;Zapraszamy na warsztaty dla uczestników przetargu na białe certyfikaty

Tak się składa, że mamy akurat aferę z wynikami wyborów samorządowych w naszym kraju i zaufanie do uczciwości komisji wyborczych wszelkich szczebli jest mocno nadwyrężone. Niestety do trochę podobnych wniosków prowadzi chłodna analiza wyników obu przetargów URE na białe certyfikaty. Myślę tu o nieracjonalnie długim czasie procedowania obrad komisji przetargowej oraz o bardzo wysokim odsetku (40%) odrzuconych ofert z powodu wadliwie przygotowanej dokumentacji przetargowej. Wiadomo, że każdemu może się przydarzyć jakiś błąd ale naprawdę Trudno uwierzyć w tak wielką lekkomyślność oferentów aby zjawisko to występowało na tak dużą skalę. Prawdopodobnie więc na efekt składa się niezwykła skrupulatność komisji przetargowej wraz z niekomunikatywnie napisaną instrukcją wypełniania formularzy i zawiłość samego tematu. Do tego prawdopodobnie dochodzi obszar interpretacji niejednoznacznych przepisów przez urzędników. I nie jest to wcale śmieszne bo od decyzji komisji nie ma żadnego trybu odwoławczego a cała ocena dzieje się za zamkniętymi drzwiami i nie zobaczymy jej wyników przez wiele miesięcy od momentu złożenia oferty.

Teraz sytuacja jest szczególna bo oto spodziewamy się wejścia w życie nowej ustawy o efektywności energetycznej, która zmieni zasady systemu wsparcia i kwalifikowalności przedsięwzięć. Z drugiej strony wciąż działa stara ustawa i w jej świetle do końca roku musi zostać ogłoszony kolejny przetarg na białe certyfikaty. Jest to bardzo ważna wiadomość dla tych, którzy zrealizowali przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej po 1 stycznia 2011 roku a przed 1 stycznia 2014 roku - dla Was jest to ostatnia szansa na uzyskanie białych certyfikatów! Dotyczy to także wszystkich ofert odrzuconych i niewybranych w ramach właśnie zakończonego przetargu. Jesteśmy świadomi, że w tej sytuacji nie można sobie pozwolić na zbyt duże ryzyko związane z pomyłkami w przygotowaniu oferty lub wynikającymi z niewłaściwej interpretacji przepisów. Wychodzimy naprzeciw Waszym oczekiwaniom i oferujemy profesjonalne doradztwo w ramach warsztatów poświęconych temu jednemu, wąskiemu celowi. Nasza oferta jest unikalna bo zobowiązujemy się także po szkoleniu, do 10 stycznia 2015, do pracy indywidualnej - konsultacji przygotowanej oferty przetargowej. Wszystko po to, aby dołożona została najwyższa staranność przy przygotowaniu oferty i został osiągnięty Państwa cel - wygranie przetargu na białe certyfikaty. Po zakończeniu warsztatów i konsultacji mają Państwo w ręku gotową dokumentację, którą po podpisaniu możecie skutecznie składać w URE.

Do udziału w warsztatach zapraszamy przede wszystkim te podmioty, którym w poprzednim przetargu się nie powiodło a zamierzają startować ponownie, podmioty, które zamierzają uczestniczyć w przetargu po raz pierwszy i audytorów energetycznych, którzy doradzają lub przygotowują dla swoich klientów dokumentację przetargową.

Pobierz kartę zgłoszenia.

» więcej informacji »

» 13-11-2014;Na stronach URE opublikowano wyniki drugiego przetargu na białe certyfikaty.

I tym razem wystąpiły podobne problemy jak przy pierwszym przetargu:
1. Skonsumowano niewielką część puli certyfikatów przeznaczonej do wydania w ramach tego przetargu (mniej niż 5%!)
2. Odrzucono 169 ofert (35% złożonych) z powodu błędów i braków w deklaracji przetargowej i karcie audytu lub z powodu braku audytu.

Druga aukcja na Białe Certyfikaty zakończona

Bardziej szczegółowe omówienie wyników znajdziesz w moim wpisie na blogu KE SYNERGIA

» więcej informacji »

» 14-07-2014;Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ukazała się aktualizacja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie audytów energetycznych w ramach programu priorytetowego 'Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki'. Pierwotnie planowano, że wnioski będą przyjmowane w terminie od 21 sierpnia do 22 września 2014r. Zaktualizowany harmonogram wskazuje, ze nabór został przesunięty na IV kwartał 2014.

Pojawiają się wątpliwości czy w tym roku w ogóle kolejny nabór wniosków się odbędzie. Na przeszkodzie stoją spodziewane zmiany w przepisach UE dotyczących pomocy publicznej - pomocy regionalnej i horyzontalnej. Z uwagą śledzimy losy tego atrakcyjnego dla przedsiębiorstw energochłonnych programu i liczymy na jego szybką reaktywację

Czy w obecnej sytuacji warto czekać z audytem na dofinansowanie? Choć oferta NFOŚiGW była bardzo atrakcyjna to należy również wziąć pod uwagę wysokość bieżących wydatków na nośniki energii i odnieść je do spodziewanych oszczędności… Ile można bezpowrotnie stracić przez opóźnienie z wdrożeniem rekomendacji poaudytowych? Koszt samego audytu nie jest na tyle wysoki by uzasadniał czekanie, a dobrze przeprowadzony audyt przedsiębiorstw zużywających duże wolumeny energii zawsze wskazuje istotne możliwości poprawy wyniku energetycznego. Wiedza, którą otrzymujemy po audycie w bezpośredni sposób przekłada się na obniżenie kosztów energii, dlatego w warunkach niepewności nie warto czekać na dotacje ze świadomością, że nasze pieniądze płoną w wyniku naszej bezczynności

bezczynność to strata i marnotrawstwo oszczędności, które są w zasięgu ręki

» więcej informacji »

» 18-02-2014;Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie konkursowym w ramach programu priorytetowego 'Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki'. Dofinansowaniu podlegają między innymi audyty efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, które w 2013 roku zużyły conajmniej 20 tys. MWh energii.
Wnioski będą przyjmowane od 10 do 24 marca 2014r.

W ramach Konsorcjum Eksperckiego SYNERGIA pomagamy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz przeprowadzamy audyty efektywności energetycznej. Zapraszamy do kontaktu.

Efektywne wykorzystanie energii - dotacje z NFOŚiGW na audyty energetyczne

» więcej informacji »

» 28-01-2014;Sejm przyjął jednomyślnie "Rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw" przedłużający do roku 2018 system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji. To oczywiście jeszcze nie koniec procesu legislacyjnego - dalsze prace w Senacie.

W internecie pojawiły sie momentalnie oferty szkoleń typu "najnowsze regulacje" lub "nowe zasady" z panem dr Murasem w roli głównej. Tymczasem druk sejmowy zajmuje aż 4 strony i są to generalnie przedłużenia dotychczasowych (stosowanych do roku 2012) zasad. Rzeczywiście wiedza warta wydania ponad 1200 zł + VAT za 1 dzień szkolenia w Warszawie :) Dla tych, którzy preferują samokształcenie udostępniam za darmo tekst skierowany do procedowania w Senacie (za darmo bo oczywiście nie jest to żadna wiedza tajemna znana tylko w URE ale każdy może go sobie łatwo wygooglowac na stronach naszego Sejmu :)
Bezpośredni link poniżej

» tekst ustawy przekazany do Senatu »

» 13-01-2014;W 2012 roku wspólnie z dr inż. Krzysztof Wilk powołaliśmy do istnienia Konsorcjum Eksperckie SYNERGIA, którego celem była wspołpraca fachowców z różnych branż do skutecznego przeprowadzania kompleksowych audytów efektywności energetycznej dla polskiego przemysłu na wysokim poziomie merytorycznym. W latach 2012-2013 wykonaliśmy 4 audyty przedsiębiorstw energochłonnych w charakterze podwykonawcy w ramach programu EWE NFOŚiGW. Teraz uruchamiamy nową stronę internetową konsorcjum SYNERGIA, aby beneficjenci audytów mogli dotrzeć do nas bezpośrednio. Dzięki temu nasz oferta może być jeszcze bardziej konkurencyjna cenowo.

» kontakt z SYNERGIĄ »

» 27-12-2013;Prezes URE ogłasza przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej czyli Białe Certyfikaty.
Oferty można składać w siedzibie URE w Warszawie do 27 stycznia 2014r.

Konsorcjum SYNERGIA moze pomóc w przeprowadzeniu audytu, przygotować dokumentację przetargową oraz doradzić w sprawie strategii udziału w przetargu. Zachecam do kontaktu.

» ogłoszenie o przetargu »

» 07-08-2013;Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie konkursowym w ramach programu priorytetowego 'Efektywne wykorzystanie energii' część 1 - dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach.
Wnioski będą przyjmowane od 6 września do 4 października 2013r.

Zachęcam do kontaktu z konsorcjum SYNERGIA w celu przygotowania wniosku i przeprowadzenia audytu.

» więcej informacji »

» 07-06-2013;Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie konkursowym w ramach programu priorytetowego 'Efektywne wykorzystanie energii' część 1 - dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach.
Wnioski będą przyjmowane od 28 czerwca do 26 lipca 2013r.

» więcej informacji »

» 22-05-2013; Inwestycje energoszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach to nowy przygotowywany przez NFOŚiGW program priorytetowy ukierunkowany na poprawę efektywności energetycznej w małych podmiotach. Jest to część 7 realizowanego przez NFOŚiGW programu 'Efektywne Wykorzystanie Energii'. Aktualnie trwają konsultacje społeczne zasad udzielania wsparcia w ramach tego programu. Ważny jest też głos ze strony potencjalnych beneficjentów...

» więcej informacji »

» 05-05-2013; Szkolenia na uprawnienia energetyczne (zwane potocznie uprawnieniami SEP) w atrakcyjnych cenach. Szkolenie zakończone jest egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną.
Po analizie lokalnego rynku szkoleń w maju opublikowałem nowy cennik. Wydaje mi się, że jest to bardzo konkurencyjna oferta. Jeżeli się mylę to proszę wyprowadzić mnie z błędu.

» więcej informacji »

» 20-03-2013; kolejne ogłoszenia o naborze wniosków do konkursu NFOŚIGW w ramach Programu 'Efektywne Wykorzystanie Energii' Część 1) Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznychw przedsiębiorstwach oraz Część 2) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Wnioski o dotację na przeprowadzenie audytów będą przyjmowane od 19.04.2013 r. do 17.05.2013r. Zachęcam do kontaktu z konsorcjum SYNERGIA w celu przygotowania wniosku i przeprowadzenia audytu.

» więcej informacji »

» 01-01-2013; Wspólnie z firmą Energy Systems & Management oferujemy wykonywanie audytów energetycznych przedsiębiorstw energochłonnych realizowanych w ramach Programu Efektywne Wykorzystanie Energii współfinansowanego w 70% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skontaktuj się z nami w celu otrzymania oferty na przeprowadzenie audytu lub na przygotowanie wniosku o dofinansowanie audytu energetycznego.

» więcej informacji »

» 05-07-2012; ukazalo sie ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego 'Efektywne wykorzystanie energii' Część 1) Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznychw przedsiębiorstwach. Wnioski będą przyjmowane od 16.07.2012 r. do 31.10.2012r.

» więcej informacji »

» 02-07-2012; rozpoczął się nabór wniosków do konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego 'Efektywne wykorzystanie energii' Część 2) dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Termin składania wniosków upływa 28.09.2012 r.

» więcej informacji »

» 25-01-2012; trwa nabór na szkolenie AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ pozwalające na zdobycie uprawnień audytorskich w trybie przewidzianym przez Ustawę o Efektywności Energetycznej z 15-04-2011. Zajęcia będą odbywać się w Katowicach i Gliwicach w trybie weekendowym lub stacjonarnym (w zależności od preferencji uczestników).

» więcej informacji »

» 11-06-2011; NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach III konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Wnioski można składać od 22 czerwca do 21 lipca 2011r.

» więcej informacji »

» 29-04-2011; dziś, podpisem prezydenta RP, zakończyła się oficjalnie mocno przeciągająca się procedura uchwalenia Ustawy o Efektywności Energetycznej. Teraz pozostaje poczekać na akty wykonawcze i bacznie obserwować jak nowe przepisy będą wdrażane

» więcej informacji »

 
© 2012 Co-OPERATIO Robert Piątek